زايمان زودرس

زايمان زودرس زمانی است كه نوزاد خيلي زود به دنيا آمده باشد يعنی قبل از اينكه ۳۷ هفته بارداری كامل شده باشد. در سال ۲۰۱۸ در كشورهای پيشرفته نظير آمريكا از هر ۱۰ نوزاد يكی نارس بود. نرخ زايمان زودرس از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ كاهش چشمگيری داشته باشد و تحقيقات نشان مي دهد كه اين كاهش تا جدی به خطر كاهش در تعداد زايمان در نوجوانان و زنان جوان است. با اين وجود، نرخ زايمان زدرس در چهار سال متوالی پس از آن  افزايش يافت. البته قوميت نيز در اين ميان تاثيرگذار است.

نوزاد متولد شده از زایمان زودرس و مراقبت های لازم

نوزاد در حال رشد در طول بارداری مراحل مهمي را پشت سر مي گذارد از جمله در ماهها و هفته های آخر. برای مثال، مغز، ريه ها و كبد برای رشد كامل نياز به هفته های آخر بارداري دارند. نوزاداني كه خيلی زود به دنيا می آيند (مخصوصا قبل از ۳۲ هفته) نرخ مرگ و مير و معلوليت در آنها بالاتر است.  در سال ۲۰۱۷ در كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا ۱۷ درصد از مرگ و ميرهاي نوزادان به خاطر زايمان زودرس و كم وزنی بود. هر چه كودك زودتر به دنيا بيايد ريسك عوارض در آن بيشتر ميشود. كودكانی كه زنده مي مانند ممكن است دچار مشكلات زير باشند:

 • مشكلات تنفسي
 • مشكل در شير خوردن
 • فلج مغزي
 • تاخير در رشد
 • مشكلات بينايي
 • مشكلات شنوايي

علائم هشدار دهنده

 در اغلب موارد زايمان زودرس (زايماني كه خيلي زود و قبل از ۳۷ هفته بارداري باشد) به صورت غير منتظره انجام ميشود و علت آن ناشناخته است. علائم زايمان زودرس همانند زايمان طبيعي عبارتند از:

 • انقباظات (جمع شدن شكم همانند يك مشت) هر ۱۰ دقيقه يا بيشتر
 • تغيير در ترشحات واژن (افرايش قابل توجه در مقدار ترشح يا مايع نشت كرده يا خون در واژن)
 • فشار لگن – احساس اينكه نوزاد دارد خارج ميشود
 • درد كم و مبهم در كمر
 • انقباظاتي مثل دوران قاعدگي
 • انقباظات شكمي با يا بدون اسهال

چه كساني بييتشر در معرض خطر هستند؟

در بسياري از موارد علت زاميان زودرس در يك زن شناسايي نميشود اما چندين عامل شناخته مي توانند احتمال آن را در زنان افزايش دهند. اين فاكتورهاي مي توانند پزشكي، فاكتورهاي رفتاري، اجتماعي، شخصي، يا اقتصادي باشند. در مورد علائم زايمان زودرس و اينكه چه اقداماتي بايد در اين رابطه انجام شود با پزشك خود مشورت كنيد.

مشخصه هاي فردی، اجتماعی و اقتصادی

 • نوجوانان و زنان بالاي ۳۵ سال
 • سياه پوستان
 • زنان با درآمد پايين

 مشكلات پزشكی و بارداری

 • داشتن سابقه قبلي زايمان زودرس
 • عفونت
 • حامله بودن بيش از يك نوزاد (دو قلو، سه قلو يا بيشتر)

رفتاری

 • استفاده از تنباكو
 • سوء مصرف مواد
 • استرس

پيشگيری از زايمان زودرس

زايمان زودرس همچنان به عنوان يك چالش باقي مانده است چرا كه زايمان زودتر مي تواند دلايل بسياري داشته باشد و دلايل مي توانند پيچيده بوده و هميشه به خوبي درك نميشوند. با اين وجود، زنان باردار مي توانند گامهايي مهمي براي كمك به كاهش ريسك زايمان زودرس و بهبود سلامت عمومي خود بردارند. اين گامها عبارتند از:

 • ترك سيگار
 • اجتناب از الكل و مواد مخدر
 • مراقبتهاي عمومي بارداري به محض اطلاع از بارداري و در طول بارداري
 • توجه به هر گونه علائم هشدار دهنده زايمان زودرس
 • مشورت كردن با پزشك در مورد استفاده از درمان پروژسترون اگر سابقه زايمان زودرس را داشته ايد

يك گام ديگر كه زنان باردار مي توانند در جهت كاهش زايمان زودرس بردارند اين است كه بين دو بارداري حداقل ۱۸ ماه فاصله بياندازند.

من IVF داشته ام ريسك تولد زودهنگام براي من چقدر است؟

زناني كه شيوه هاي غيرطبيعی بارداری مثل IVF دشاته اند ريسك زايمان زودرس در آنها بالاتر است عمدتا به اين دليل كه احتمال چند قلو زايي در آنها بالاتر است.

آيا می توان برای تولد زودتر از ۳۹ هفته برنامه ريزی كرد؟

در طول ماهها و هفت های اخر مراحل مهمی از رشد انجام ميشود. جز به خاطر مشكلات پزشكی بارداری نبايد پيش تر از ۳۹ هفته بارداری برنامه ريزی شود.

مطلب پیشنهادی: داشتن کودک بعدها در زندگی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است