تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۴۳۱۱۹۹

ابن سینا ۱۹/۱ پلاک ۱۲۱

مشهد

ایران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است