آزمایش پاپ اسمير و ویروس HPV

ميليون ها زن در سراسر جهان هر ساله براي غربالگري سرطان سرويكس آزمايش پاپ اسمير مي دهند. (سرويكس به پايين ترين قسمت رحم گفته مي شود كه به واژن منتهي مي گردد.) اين اقدام ساده، بخشي از ويزيت هاي مرتب متخصص زنان است. در این آزمایش پزشك شما، نمونه اي از سلولهاي سرويكس برداشته و به آزمايشگاه مي فرستد. در آنجا متخخصي نمونه را زير ميكروسكوپ بررسي مي كند تا ببيند نتیجه آزمایش شما طبيعي و يا غير طبيعي است.

بررسی آزمایش پاپ اسمير

احتمالاً در زمان نمونه برداري كمي احساس ناراحتي خواهيد داشت. اما خوشبختانه، نتيجه اغلب آزمايشات پاپ اسمير طبيعي بوده و به اين معنا است كه مي توانيد نفس راحتي بكشيد و براي آزمايش سال بعدي كه در پيش داريد برنامه ريزي كنيد.

با اين وجود، در حدود ۲ تا ۵ درصد كساني كه اين آزمايش را مي دهند نتيجه غيرطبيعي تشخيص داده مي شود. اگر شما يكي از آن زنان بوديد، حتما كمي عصبي شده ايد كه اين غير طبيعي دقيقا يعني چه؟ در زير هر آنچه را كه بايد بدانيد آورده شده است.

چه چيزي سبب غير طبيعي شدن نتيجه آزمايش پاپ اسمير مي گردد؟

غيرطبيعي بودن سلولهای در نتايج آزمايش اسمير الزاماً به اين معنا نيست كه شما سرطان داريد. غير طبيعي بودن آزمايش پاپ اسمير دلايل بي شماري مي تواند داشته باشد. رايج ترين علت آن مي تواند ويروس پاپيلوم انساني باشد.

ويروس پاپيلوم انساني (HPV) تقريبا مسئول همه موردهاي سرطان سرويكس است. اما مثبت بودن آزمايش براي اين ويروس به اين معنا نيست كه در حال حاضر مبتلا به سرطان هستيد. در حدود ۹۰ درصد مواقع، اين ويروس كه از طريق روابط جنسي منتقل مي شود، به خودی خود از بين مي رود. بسياري از مواقع بيماران مبتلا به HPV هستند اما علائمی ندارند. برخي نيز ممكن است علائم خفيفی داشته باشند اما باز هم درمان می شوند.

زماني كه HPV به تغييرات پيش سرطان و يا سرطاني در سلولهاي سرويكس منجر مي شوند، سلولهايی كه به صورت غير طبيعی در حال رشد هستند به سه دسته خفيف، متوسط و شديد تقسيم بندی مي شوند. و پزشكتان مي تواند بهترين راهكار درماني را برايتان پيشنهاد دهد.

به غير از HPV چه چيزي می تواند باعث غيرطبيعی شدن آزمایش پاپ اسمير گردد؟

نتیجه غیر طبیعی این آزمایش مي تواند ديگر عفونت هاي مقاربتی از جمله كلاميديا، سوزاك و يا در موارد بسيار نادر تبخال (هرپس) باشد. عفونت های  قارچی نيز مي تواند منجر به تغييراتی در سلولهای سرويكس گردد. همه اين ها قابل درمان هستند.

در نمونه هايی نادر، حتي التهاب در نتيجه داشتن رابطه جنسی در زمان نزديك به آزمايش نيز مي تواند به غيرطبيعی بودن نتيجه منجر گردد.

تست پاپ اسمیر

در سالهای بعدي زندگی، يائسگی نيز مي تواند تغييراتی در سلولهای سرويكس ايجاد نمايد. زماني كه استروژن به ميزان كافی وجود ندارد، ممكن است سلولها به صورت جالبی تقليدی از شرايط پيش سرطانی را نمايش دهند.

مقاله مرتبط: خونریزی قاعدگی شدید: طبیعی یا نگران کننده

اگر نتيجه آزمايش پاپ اسمير شما غيرطبيعي بود چه كاري بايد انجام دهيد؟

يك آزمايش پاپ اسمیر می تواند بگويد كه شايد چيزي در شما درست نيست. اما نمي تواند نشان دهد كه مشكل از كجاست. اگر نتيجه پاپ اسمير شما غيرطبيعی است، پزشك براي پيدا كردن علت بايد آزمايشات ديگري بدهد كه مي تواند شامل آزمايشاتی برای بررسی HPVDNA باشد. با اين آزمايش می توان فهميد كه آيا علت غيرطبيعی بودن، HPV هست يا خير. حتي مي تواند نشان دهد كه آيا شما يكي از گونه های خاص (اغلب HPV16  و يا ۱۸) كه مي تواند منجر به سرطان سرويكس شود را داريد يا خير.

مرحله بعدي كولپوسكوپي است كه در آن پزشك با ابزاري شبيه به ميكروسكوپ كه كولپوسكوپ ناميده می شود به دقت سرويكس را بررسي مي كند. معمولا از محلول سركه رقيق شده برای بررسی تغيير رنگ موقت بافتهای غيرطبيعی استفاده مي شود كه تا پزشك بتواند راحت تر اين بافتها را مشاهده نمايد.

برای همه آزمايشات غيرطبيعی پاپ اسمير نياز به انجام كولپوسكوپی نيست مخصوصا در زنان جوان. ريسك ابتلا در چنين افرادی آن قدر كم است كه در اغلب موارد صرفا بايد آزمايش پاپ را ۶ ماه و يا يك سال بعد تكرار كرد و ديد كه آيا هنوز هم نتيجه غيرطبيعی است يا خير.

اگر در كولپوسكوپی چيزی بيش از حد خفيف غيرطبيعی بود، پزشكان نمونه برداری انجام می دهند كه بافت كوچكی به عنوان نمونه برداشته شده و براي بررسی به آزمايشگاه فرستاده مي شود. در نمونه برداری می توان تعيين كرد كه تغييرات سرطانی هستند و يا هنوز در سطح پيش سرطان قرار دارند. اگر نتايج نمونه برداری نشان دهند كه فرد در سطح پيش سرطان است معمولا نياز به درمانهايی خواهد داشت كه اين شرايط پيش سرطانی از بين برود.

حرف آخر

در كل زنان زير سی سال بايد از سن ۲۱ سالگي هر سه سال يكبار اين آزمايش را  انجام بدهند. از سی سال به بعد بايد آزمايش پاپ به علاوه HPV هر ۵ سال يكبار انجام شود. (چه در برابر HPV واكسينه شده باشيد چه نه فرقی نمی كند. واكسن ها شما را در برابر همه انواع HPV ايمن نمی كنند.) اگر در زمان آزمايش پاپ اسمير اتفاقا باردار بوديد، باز هم بايد آزمايش طبق معمول انجام شود. در صورت مشكوك بودن نتايج در زمان بارداري، پزشكان حتي مي توانند كولپوسكوپی را بدون هيچ مشكلی انجام دهند.

هر ساله تقريبا ۱۳۰۰۰ زن مبتلا به سرطان سرويكس تشخيص داده مي شوند كه در حدود ۴۰۰۰ نفر از اين بيماران مي ميرند. اما اگر همين بيماران آزمايشات پاپ و پيگيري هاي لازم را به موقع انجام داده بودند در اغلب موارد قابل پيشگيري بود.

بیشتر بخوانید: داشتن کودک بعدها در زندگی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است