مشاوره پزشکی از راه دور چیست و چگونه انجام می شود؟

  • مشاوره از راه دور بخشی از مراقبت های بهداشتی است و در کنار مراقبت های پزشکی رایج خدماتی را ارائه می دهد. این سرویس به شما امکان می دهد:

دسترسی به متخصصان در هر زمان، بدون انتظار.

در مورد انتخاب پزشک متخصص خود، بسته به بیماری یا شرایط خود مشاوره دریافت کنید.

قبل از مراجعه به پزشک از مشاوره بهره مند شوید.

دریافت اطلاعات در مورد جدی بودن بیماری یا وضعیت سلامتی خود؛

دریافت نظر پزشکی دوم؛

دریافت توضیح دقیق تر در مورد تشخیص ارائه شده توسط پزشک خودتان،

دریافت پیگیری منظم پزشکی

انواع دورمشاوره

دورمشاوره همزمان چندرسانه ای

دورمشاوره همزمان متنی (چت)

دورمشاوره غیرهمزمان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است