مشاوره پزشکی از راه دور فنی

پس از دوره کرونا امروزه کمتر کسی است که با مشاوره پزشکی آنلاین یا از راه دور آشنا نباشد. اولین سرویس دوراسلامت این روزها مشاوره پزشکی از راه دور است که می تواند جایگزین قابل قبولی برای دریافت کمک پزشکی باشد البته نه برای موارد اورژانس و نه برای مواردی که نیاز به معاینات، اقدام آزمایشگاهی یا مداخله خاص مانند سونوگرافی داشته باشند. اما خدمت مشاوره پزشکی که ما ارائه می دهیم، خدمت مشاوره پزشکی فنی (technology-assisted) می باشد.

آزادکاری پژوهشی سلامت

این روزها همه با دورکاری آشنا هستند، و سامانه های آزادکاری در همه کشورها توسعه یافته اند، ما ارائه دهنده اولین سرویس آزادکاری پژوهشی برای گسترش آزادکاری در بین پژوهشگران علوم پزشکی برای توسعه ارتباطات میان پژوهشگران هستیم. این خدمت از طریق سامانه دیگری تحت نام اختصاری فضا ارائه می شود.

محصولات دوراسلامت

امروزه با رشد فناوری از یک سو و از سوی دیگر، توسعه اینترنت و شبکه های کوچک داخلی، مفهوم اینترنت اشیا به حوزه سلامت نیز گسترش یافته است. در حوزه سلامت از راه دور تجهیزات گسترده ای عرضه شده اند که اندازه گیری و مونیتورینگ سلامت را از راه دور میسر کرده است. در این بخش ما این خدمات را معرفی و عرضه می کنیم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است