صفحه اصلی

کاربران مگانما

آزمایشگاه

مراکز تحقیقات سطح کشور

دانشگاه ها

امکانات مگانما

انتشار ریزنگاره

بزرگنمایی

تولید محتوا


طرح ها و قیمت ها

 • رایگان

 • صفر

 • پشتیبانی آنلاین
 • آموزش کار با نرم افزار
 • آماده سازی ابرتصویر
 • یک هفته
  دسترسی
 • پایه

 • 250.000

 • پشتیبانی آنلاین
 • آموزش کار با نرم افزار
 • آماده سازی ابرتصویر
 • یک ماه
  دسترسی
 • اقتصادی

 • 950.000

 • پشتیبانی آنلاین
 • آموزش کار با نرم افزار
 • 20
  آماده سازی ابرتصویر
 • شش ماه
  دسترسی
 • تجاری

 • 2.450.000

 • پشتیبانی آنلاین
 • آموزش کار با نرم افزار
 • 30
  آماده سازی ابرتصویر
 • یک سال
  دسترسی

آلبوم بافتی:

سامانه مگا نما با هدف افزایش توان متخصصان و علاقه مندان برای ایجاد ابرتصاویر تعاملی ایجاد شده است.