آيا ما مي توانيم از كامپيوترها براي شناخت ميزان سخاوت افراد استفاده كنيم يا براي شناخت رفتار جمعيت ها يا ريشه تبعيض؟ آيا ميتوانيم از كامپيوترها براي ارتقاء جامعه استفاده كنيم؟ محققان اخيرا پيشرفت هاي زيادي در توسعه مدل هاي كامپيوتري براي بهبود شناخت ما از رفتارهاي انساني و دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم داشته اند.

اگر واقعا به آن فكر كنيد خواهيد ديد كه هر يك از ما در واقع يك مدل ساز هستيم. هر دفعه كه سعي ميكنيم نتيجه يك رخداد ورزشي، انتخابات و يا بازار سهام را پيش بيني نمائيم، چند مدل ذهني ايجاد كرده ايم. اما مدلهاي ذهني ما بر اساس حقايق محدودي بوده و تحت تاثير ديدگاهها و فرضيات ما قرار مي گيرد. مدلهاي كامپيوتري در مقابل بر داده هاي عيني متكي هستند. آنها مي توانند فاكتورهايي بيش از مغز بشر را در نظر بگيرند و مي تواند آنها را آزمايش، تنظيم و تشريح نمايد.

مدلهاي كامپيوتري كاربردهاي بالقوه بسياري دارند. شبيه سازي نحوه عملكرد افراد در مواجهه با بلاياي طبيعي مي تواند به مقامات ملي و منطقه اي كمك كند كه براي واكنش نشان دادن به آنها آماده شوند. محاسبه رياضياتي رفتار حيوانات اهلي و يا حشرات سودمند مي تواند اقدامات كشاورزي را بهبود دهد. و مدل سازي ار شبكه هاي اجتماعي مي تواند به پزشكان كمك كند راهكارهاي بهتري براي تغيير رفتارهاي ناسالم ارائه دهند.

محققان با استفاده از مدلهاي كامپوتري سعي دارند يك آنفولانزاي فراگير در آينده را پيش بيني و راههايي را براي به حداقل رساندن تاثيرات آن ارائه دهند. شيوع آنفولانزا در سال 1918، 1957 و 1968 ميليونها نفر را در سراسر جهان كشت. محققان به دنبال تمهيداتي هستند كه مسئولين بهداشت بتوانند گذشته بيماريهاي فراگير را بررسي كرده و تاثيرات آنها را تجزيه و تحليل نمايند. آنها از اين اطلاعات براي ساختن مدلهاي كامپيوتري استفاده كرده و مدلهايي را كه مي توانستند آنچه را كه در طول شيوع بيماريها در گذشت اتفاق افتاده شبيه سازي كنند را تاييد كردند. سپس از آنها براي شبيه سازي شيوع يك آنفلولانزاي فراگير در حالي كه در يك شهر بزرگ در حال گسترش بود استفاده كردند.

شبيه سازي ها مي تواند به محققان در شناسايي واكنشهاي عمومي كه مي توانند تا حد زيادي گسترش عفونت را كند كنند كمك نمايد. تاكتيكهايي مثل تعطيل كردن مدارس و ارائه درمانهاي ضد ويروسي با يافتن مدلها مي تواند فرصت بيشتري براي محققان در ايجاد واكسنها فراهم آورد. اين مدلها همچنين به محققان كمك مي كنند كه بفهمند چگونه افراد به اين اقدامات بهداشت عمومي پاسخ مي دهند و چگونه مي توانند از زمان بهترين بهره را ببرند.

مدلهاي كامپيوتري همچنين مي توانند به محققان كمك كنند با بيماريهاي ديگر نيز مبارزه نمايند. چند سال قبل محققان توانستند يك مدل كامپيوتري از انتقال وبا در بنگلادش ايجاد كنند. باكتري وبا كه از طريق آب و غذاي آلوده منتقل ميشود، مي تواند منجر به علائم جدي از جمله اسهال، استفراغ و انقباض ماهيچه هاي پا شود. اين بيماري در عرض چند ساعت اگر در مان نشود به خاطر از دست رفتن آب بدن مي تواند به مرگ منجر شود.

شبيه سازي كامپيوتري نشان مي دهد كه اگر 50 درصد جمعيت واكسن خوراكي دريافت كنند مي توان جلوي انتقال بيماري وبا را گرفت. مقامات بهداشتي حالا مي دانند كه احتمالا مي توانند وبا را با يك سرمايه گذاري كوچك با استفاده از يك برنامه واكسيناسيون عمومي كنترل كنند. اين نوع مدلها مي توانند به مقامات بهداشتي كمك نمايند كه چه راهكارهاي واكسيناسيوني در شرايط مختلف مي توانند به بهترين نحو عمل نمايند. در سال گذشته محققان داده هايي از وزن، قد و داده هايي ديگر را در يك دوره 32 ساله از يك شبكه اجتماعي درهم پيچيده از 12 هزار بزرگسال را وارد كامپيوتركردند. آنهادريافتند كه روابط دوستانه مي تواند تاثير قابل توجهي بر وزن افراد داشته باشد. درواقع اگر يك دوست نزديك فردي چاق باشد به احتمال 57 درصد خود او نيز چاق خواهد بود.

دانشمندان با همين تكنيك گزارش دادند كه روابط نزديك تاثير قوي بر سيگار كشيدن دارد. بيشترين تاثير بر روي زوجها است. زماني كه يكي از زوجين سيگار كشيدن را ترك مي كند، احتمال سيگار كشيدن در طرف مخالف نيز تا حدد 67 درصد كاهش مي يابد.

اين تحقيق نشان مي دهد كه مي توان شبكه هاي اجتماعي را مهار كرده و به افراد كمك كرد رفتارهاي خود را مثل سيگار كشيدن بهبود دهند.

هيچ مدل كامپيوتري كامل نيست. حتي شايد بتوان گفت با كامپيوتر هم فقط مي توان چيزهايي را كه مي دانيم و مي توانيم ارزيابي كنيم را مد نظر قرار داد. مدل سازان همچينن بايد مرتبا تصميم بگرند كه چه عواملي را درنظر بگيرند و كداميك را ناديده.

محققان همچنان به طراحي و آزمايش مدلهاي جديد كامپيوتري ادامه مي دهند. آنها با پيشرفت خود بينشهاي جديدي در مورد راهاي موثرتر كه بر سلامت افراد تاثير مي گذارند ارائه مي دهند.

تعاريف

مدل كامپيوتري: يك برنامه كامپيوتري كه نتايج يك مجموعه از رخدادهاي پيچيده را پيش بيني مي نمايد.

بيماري فراگير: شيوع يك بيماري مسري كه بسياري از افراد در سراسر جهان را مبتلا سازد.

موارد مرتبط