یکشنبه, 29 -2667 04:03

شب ادراري در كودكان

شب ادراري باعث استرس مي شود

 بدانيد كه شب ادراري اغلب بخشي طبيعي از روند رشد است. اغلب كودكان تا سن سه سالگي نمي توانند ادرار خود را در طول شب كنترل نمايند. و اغلب تا سن شش سالگي هم جاي نگراني براي والدين ندارد. 

راههاي وجود دارد كه شما مي توانيد به عنوان خانواده براي رفع اين مشكل به كودك كمك نماييد.

منتشرشده در مادر و کودک