سلامت دهان براي همه افراد در هر سني اهميت دارد. اما راه ساده اي كه در كودكي ياد گرفته ايد يعني شستن دندان ها دو بار در روز و نخ دندان زدن به صورت مرتب مي تواند با افزايش سن به يك چاش تبديل شود. به همين دليل است كه از هر 5 نفر يك نفر در سن پيري دچار پوسيدگي دندان درمان نشده است. در ميان بزرگسالان بالاي 75 سال از هر 4 نفر تقريبا يك نفر همه دندان هاي طبيعي خود را از دست داده است.

پوسيدگي دندان و بيماري هاي لثه نبايد بخشي از روند پيري محسوب شود. شما مي توانيد در جهت سالم نگه داشتن دندان هايتات در تمام طول زندگي كارهايي انجام دهيد. و اگر مراقبت از يك فرد پير را بر عهده داريد مي توانيد به او كمك كنيد تا مراقبت درستي از دنداهايش داشته باشد.

ما بايد در طول زندگي نگران برخي از بيماري ها باشيم اگرچه برخي ديگر متداول تر باشند. دو مشكل اصلي بهداشت دهان پوسيدگي دندانها و بیماري لثه هستند. بيماري لثه با افزايش سن رايج تر مي شود. اما پوسيدگي مي تواند در هر سني تا زماني كه دندانهاي طبيعي خود را داريد اتفاق بيافتد. هر دو تا حد زيادي با مراقبت درست قابل اجتناب هستند.

پوسيدگي ها درنتيجه پلاكهايي كه روي دندانها و زير قسمتهاي پر شده ساخته مي شوند ايجاد شده و اسيدهايي توليد مي كنند كه در نهايت سطح خارجي دندان را خورده و از بين مي برد.

بيماري لثه عفونت لثه ها و بافتهاي اطراف است كه دنانهايتان را در جاي خود نگه مي دارند. مشكلات لثه با ساخته شدن پلاكها در امتداد و زير خط لثه ها شروع ميشوند. در موارد شديد تر، استخوان و بافتي كه دندانها را نگه مي دارند مي توانند از بين رفته و دندانها عاقبت لق شده و مجبور به كشدن آنها شويد.

با شستن مرتب روزانه دندانهاي خود و استفاده از خميردندانهاي فلورايد دار و نخ دندان احتمال پوسيدگي دندانها و بيماري لثه را كاهش دهيد. همچنين براي چكاپ و تميز كردن دندانها مرتب به پزشك مراجعه كنيد.

يك مشكل رايج ديگر براي افراد پير خشكي دهان است. خشكي دهان زماني اتفاق مي افتد كه بزاق به ميزان كافي براي مرطوب نگه داشتن دهان وجود نداشته باشد. بزاق بسيار اهميت دارد. عوامل محافظ در بزاق مانع از پوسيدگي دندانها، بيماري لثه و عفونت هاي قارچي مي شود.

داروها، الكل يا تنباكو يا برخي بيماري ها مثل ديابتي كه خوب كنترل نشده باشد مي تواند سبب خشكي دهان شود. خشكي دهان معمولا قابل درمان است بنابراين اگر در اين مورد مشكلي داريد با يك پزشك يا دندان پزشك مشورت كنيد.

احتمال سرطان دهان با افزايش سن بيشتر مي شود. علائم عبارتند از يك زخم، خارش يا يك غده در دهان يا گلو كه بيش از دو هفته باقي بماند. مي تواند دردناك بوده يا سبب بي حسي شود. پي بردن به سرطان دهان در مراحل اوليه بسيار اهميت دارد چون درمان قبل از گسترش بيماري بهتر عمل مي كند. هر گونه تغيير در دهان را مخصوصا اگر سيگار مي كشيد يا مشروب مي خوريد تحت نظر داشته باشيد.

اگر پرستار يك فرد پير هستيد مي توانيد به او در غلبه بر چالش هاي بهداشت دهان كمك كنيد. او را به استفاده از مسواك هايي كه دسته بلند تري دارند تشويق كنيد چون گرفتن آن آسان تر است. مي توانيد دستتان رو روي دست او قرار دهيد و براي مسواك زدن او را راهنماي كنيد. دندانهاي مصنوعي بايد در طول شب در آب قرار داده شده و يك بار در هفته با تميز كننده تميز شوند. دندانهاي مصنوعي نيز بايد بعداز هر بار غذا خوردن با آب شسته و روزانه مسواك زده شوند.

يك دهان سالم مي تواند به شما در خوب غذا خوردن، اجتناب از درد و داشتن حس خوب نسبت به خودتان كمك كند. براي داشتن دهاني سالم در هر سني كه هستيد گامهايي برداريد.

انتخابهاي عاقلانه

دهان خود را سالم نگه داريد

آب فلورايد دار بنوشيد و خمير دندان حاوي فلورايد استفاده كنيد. فلورايد مانع از پوسيدگي دندانها در هر سني ميشود.

هر روز دندانهايتان را مسواك و نخ دندان بزنيد. اگر پرستار فرد پيري هستيد كه خود نمي تواند دندانهايش را مسواك يا نخ دندان بزند شما بايد به او كمك كنيد.

مرتبا به دندان پزشك مراجه كنيد حتي اگر دندان طبيعي نداشته و دندان مصنوعي داريد.

از تنباكو و مصرف الكل اجتناب كنيد. آنها مي توانند ريسك سرطانهاي دهان و گلو را در شما افزايش دهند.

اگر داروها منجر به خشكي دهان در شما شدند از پزشك خود بپرسيد شايد داروي ديگري را بتواند جايگزين نمايد. اگر خشكي دهان ادامه يافت آب بسيار بنوشيد، آدامس هاي بدون شكر بجويد و از مصرف الكل و تنباكو اجتناب نمائيد.