همه جيز در مورد آنوريسم همه جيز در مورد آنوريسم

وقتي رگها ملتهب مي شوند (همه چيز در مورد آنوريسم)

           

آنوريسم- يك التهاب بالن مانند در يك سرخرگ است كه ممكن است ايجاد شده و سال ها علائمي نداشته باشد. اما آنوريسم يك تهديد خاموش براي سلامت شما محسوب مي شود.

اگر آنوريسم خيلي رشد كند ممكن است بتركند و يا پاره شود و به خونريزي شديد در داخل بدن منجر شود. آنوريسم همچنين مي تواند به ايجاد شكاف بين لايه هاي جداره يك سرخرگ منجر شود. اين شكاف، كه ديسكشن ناميده مي شود، مي تواند سبب خونريزي در لايه هاي سرخرگ شود. آنوريسم كه سبب پارگي يا تركيدگي رگ شود مي تواند به مرگ ناگهاني منجر شود.

بسياري از آنوريسم ها در داخل و عمق سينه، شكم يا مغز اتفاق مي افتند. اغلب در آئورت- سرخرگ اصلي كه خون را از قلب به مركز بدن حمل مي كند- ايجاد ميشود. سه چهارم اين آنوريسم ها در قسمت تحتاني آئورت اتفاق مي افتند كه آنوريسم ها آئورتي بطني (AAA) ناميده ميشوند. آنوريسمي كه در سينه ايجاد شده باشد، آنوريسم آئورتي صدري (TAA) ناميده ميشود.

از هر 50 نفر يك نفر به نوعي آنوريسم در مغز خود دارد. بسياري از آنها كوچك بوده و مشكل حقيقي ايجاد نمي كنند. اما هر ساله در كشورهاي توسعه يافته نظير آمريكا حدودا 27 هزار نفر دچار پارگي آنوريسم مغز مي شوند كه نوعي سكته مغزي محسوب مي شود.

چه كساني در خطر ابتلا به آنوريسم هستند؟ ما مي دانيم كه سابقه خانوادگي مي تواند موثر باشد. در حدود 20 درصد آنوريسم هاي آئورتي سابقه ژنتيكي وجود دارد. فاكتورهاي ديگري كه مي توانند ديواره سرخرگ ها را ضعيف كرده و به آنوريسم منجر شوند عبارتند از سيگار كشيدن، فشار خون بالا، آترواسکلروزیس (شكل گيري رسوبات چربي در شريانها)، عفونت ها و صدمات مثل صدمات حاصل از يك تصادف با ماشين.

سن و جنسيت نيز به ريسك ابتلا به اين مشكل كمك مي كنند. آنوريسم آئورتي بيشتر در مردان بالاي 65 سال رايج است. آنوريسم مغزي بيشتر در ميان زنان بين 30 تا 60 سال متداول است. علائم آنوريسم مي تواند تا حد زيادي متفاوت باشد و به محل و اندازه آن بستگي دارد. اگر AAA ها بزرگ باشد مي تواند به ايجاد ضربان در شكم منجر شود. TAA هاي بزرگ مي تواند به سبب درد در پشت، فك، گردن و يا سينه شوند. آنوريسم هاي مغزي مي توانند منجر به درد در اطراف چشم يا بي حسي در يك طرف صورت شوند.

اگر آنوريسم بتركد يا پاره شود نياز به توجه فوري پزشكي وجود دارد. درد شديد و ناگهاني در زير شكم و پشت مي تواند نشان دهنده تركيدگي AAA باشد. درد تيزي كه از بالاي پشت تا شكم ادامه دارد مي تواند نشانه اي از تركيدگي TTA باشد. تركيدگي آنوريسمها مي تواند سردرد شديد و ناگهاني ايجاد كنند.

با اين وجود، از آنجايي كه آنوريسم ها اغلب علائمي ندارند، عموما به صورت تصادفي در معاينات پزشكي كشف ميشوند. بسياري از آنوريسم ها زماني شناسايي ميشوند كه بيمار مجبور به گرفتن عكس MRI يا CT scan براي تشخيص موارد ديگر ميشود.گاها، اگر آنوريسم آئورتي شكمي خيلي بزرگ باشد پزشك ممكن است آن را در هنگام معاينات فيزيكي معمول لمس كند.

اگر مبتلا به آنوريسم هستيد، داروها مي توانند به شما در كاهش فشار خون و كاهش خطر تركيدگي كمك نمايند. اگر آنوريسم كوچك باشد، ممكن است پزشك چكاب هاي معمول را براي كنترل اندازه آن پيشنهاد دهد. آنوريسم هاي بزرگ و يا آنهايي كه سريع رشد مي كنند ممكن است با جراحي درمان شوند، اگرچه جراحي براي آنوريسم هاي مغزي خطرات بسياري در پي دارد. گزينه هاي درماني براي آنوريسم هاي آئورتي عبارتند از جراحي باز، كه در آن آنوريسم برداشته ميشود و يا اندووسکولار تعمير ميشود كه در آن آئورت از طريق وارد كردن يك لوله يا استنت تقويت ميشود.

اگر سابقه خانوادگي آنوريسم يا ديگر فاكتورهاي خطر را داريد با پزشك خود مشورت نماييد. افرادي كه بيشتر در خطر ابتلا هستند نياز به پايش مداوم دارند تا آنوريسم پيدا شده و تحت كنترل قرار گيرد. اگر نگران هستيد تحت نظر پزشك باشيد. و قطعا تغيير در سبك زندگي مثل توقف مصرف سيگار مي تواند كمك كننده باشد.

انتخابهاي آگاهانه

كاهش خطر ابتلا به آنوريسم

شما نمي توانيد كنترلي بر ژنها و يا برخي از عوامل خطر زاي خاص داشته باشيد اما با كارهاي زير مي توانيد ريسك ابتلاي خود به آنوريسم و عوارض آن را كاهش دهيد:

  • سيگار را ترك كتيد.
  • فشار خون و سطح كلسترول خود را تحت كنترل داشته باشيد.
  • از يك رژيم غذايي سالم پيروي كنيد و مرتبا ورزش كنيد.
  • اگر فردي از خانواده شما آنوريسم دارد، در مورد پايش خود با پزشكتان مشورت كنيد.