اين نتايج مي تواند به زنان و پزشكان آنها كمك نمايد تصميمات آگاهانه تري در مورد القاي زايمان بگيرند. در تحقيقي مشخص شد كه براي بارداري هاي سالم، القاي زايمان پس از بارداري كامل (39 هفته) به جاي صبر كردن براي زايمان طبيعي ريسك عوارض عمده براي نوزادان را افزايش نمي دهد.

داخل رحم بودن براي 39 هفته كامل براي رشد جنين بسيار اهميت دارد. اندازه مغز جنين در طول چند هفته آخر بارداري تقريبا دوبرابر ميشود. ريه ها و كبد هنوز در حال رشد هستند.

زماني كه زني به 39 هفته كامل رسيد پزشكش مي تواند به دلايل پزشكي يا غير پزشكي القاي زايمان را پيشنهاد دهد. گاهي مادر چون در هفته هاي آخر احساس ناراحتي مي كند ممكن است درخواست القاي زايمان بنمايد.

تحقيقات قبلي نشان مي دهد كه القاي زايمان قبل از 39 هفته بارداري مي تواند خطرات زيادي براي سلامت نوزاد داشته باشد. محققان قصد داشتند بفهمند آيا القاي زايمان در بارداري كامل مشكلاتي جدي براي سلامت نوزاد به همراه خواهد داشت يا خير. آنها همچنين مي خواستند بدانند كه آيا اين كار احتمال نياز زن به جراحي سزارين را افزايش مي دهد؟

در تحقيقي 6 هزار زن باردار ثبت نام شدند. شركت كنندگان به صورت تصادفي به دو گروه اختصاص داده شدند. از نيمي از زنان خواسته شد زايمان طبيعي داشته باشند. نيمي ديگر در 39 هفته القاي زايمان شدند.

در هر دو گروه نرخ زنده ماندن نوزادان و ابتلا به مشكلات سلامت مثل نياز به دادن تنفس، داشتن تشنج، يا گرفتن عفونت يكسان بود. القاي زايمان همچنين شانس سزارين و افت فشار خون مادر را كاهش داد.

القاي زايمان در 9 هفته نبايد به يك امر روتين براي همه زنان تبديل شود اما مهم است كه زنان باردار با پزشك خود مشورت كرده و تصميم بگيرند كه آيا مي خواهند القا برايشان انجام شود يا خير.