چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:50

تصویر ۹

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:37

تصویر ۸

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:37

تصویر ۷

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:37

تصویر ۶

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:37

تصویر ۵

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:37

تصویر ۴

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:37

تصویر ۳

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:37

تصویر ۲

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 14:36

تصویر ۱

عوامل بسياري مي توانند سبب درد و تورم در پاهايتان شوند. اما اگر علت آن يك لخته خون در پا باشد مي تواند خطرناك باشد. لخته هاي خون مي توانند براي هر كسي در هر زماني اتفاق بي افتد. اما ريسك ايجاد آن در برخي افراد بيشتر است. شما مي توانيد براي كاهش شانس ايجاد لخته خون در سياهرگهايتان گامهايي برداشته و از مشكلات بالقوه جدي حاصل از آن پيشگيري نماييد.

صفحه1 از3