اسپیرومتر سه توپه Mortoy (کد: )

تاثيرات استفاده از اين دستگاه روي بيمار

1-     افزايش و بهبود تهويه بيمار

2-     پيشگيري از آتلكتازي و تجمع ترشحات ريوي

3-     انجام تنفسهاي عميق و موثر

4-     تصحيح الگوي تنفسي

5-     كمك به كنترل تنفس بيمار

6-     افزايش قدرت ،هماهنگي و تقويت عضلات تنفسي

7-     اكسيژن گيري كافي آلويلي

8-     متحرك كردن ديواره قفسه سينه

9-     تشويق و ايجاد انگيزه در بيمار جهت انجام تنفسهاع عميق و درست

10-آگاهي بيمار از وضعيت تنفسي خود و سعي در بهبود آن

11- ايجاد آمادگي در بيمار جهت استفاده از دستگاه      

قیمت: 59,950 تومان
مقدار: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH