خبرنامه پژوهشی

برای دریافت اولین خبرنامه پژوهش در سلامت بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

برنامه کارگاه های آموزشی
سلامتی برای همه

سیب 


مجموعه ای کامل از مقالات درباره آموزش بیماری ها، حفظ و ارتقای سلامت فردی، مرجع داروهای فارسی و پرسش و پاسخ با پزشک

 

www.myHealth.ir

 


 

صفحه اصلی آزمون هاي روانشناسي و فرمولها A

A

anisogamy

جفت شدن گامتهای نامساوی در ساختمان و اندازه
 

anisocytosis

وجود گویچه های قرمز نامساوی غیر عادی در خون
 

anisochromatic

ناهمرنگ
 

aniso

پیشوندی است به معنای نامساوی و نابرابری
 
اولین لغتنامه پزشکی آنلاین

www.MedicalDictionary.ir   

برای جستجوی واژه آن را در نوار جستجو تایپ نمایید. اگر از نحوه نگارش کلمه مطمئن نیستید، بخشی را که می دانید بنویسید و منتظر نمایش کلمات مشابه شوید. برای جستجوی دستی به واژه نامه الفبایی مراجعه نمایید. ممکن است برخی از واژه های جدید پزشکی در این لغتنامه موجود نباشد، پس اگر واژه ای را در آن پیدا نکردید، لطفا از طریق این فرم اطلاع دهید تا به اصلاح آن کمک نمایید.

نظرسنجی
کدام سرویس در این وبسایت را بهتر ارزیابی می کنید؟