فعالیت فیزیکی در یک قرص!

فعالیت فیزیکی در یک قرص!

بدیهی است که فعالیت فیزیکی برای حفظ سلامت بدن امری حیاتی می باشد. امروزه برای حفظ وضعیت سلامت بدن حداقل 150 دقیقه فعالیت هوازی سبک و حداقل 75 دقیقه ورزش هوازی سنگین در هفته پیشنهاد می شود. اما برای برخی افراد که به دلایلی محدودیت حرکت دارند، فعالیت های محدود نیز کار آسانی نیست. مطالعات جدید ممکن است پنجره جدیدی رو به راه حل این مسئله باز کند:
فعالیت فیزیکی در یک قرص!
محققان انستیتو Salk کالیفرنیا ترکیب شیمیایی را کشف کردند که مسئول فعال کردن ژنی است که در حالت طبیعی توسط دویدن فعال میشود این ژن PPARD  نام دارد.
با فعال کردن این ژن محققان توانستند اثرات مفید ورزش های هوازی مانند افزایش تحمل و چربی سوزی را به موش های مورد مطالعه القا کنند. 
محققین دریافتند که موش ها که ژن PPARD در آنها دائما فعال است مسافت بیشتری را بدون ایجاد خستگی می دوند. همچنین جوندگان دو صفت مقاومت به افزایش وزن و افزایش پاسخ به انسولین را بیشتر نشان می دهند. 
آنان دریافتند که ماده ای به نام (GW1516 (GW این ژن را در موش ها فعال نگه می دارد. بنابراین پژوهشگران دوز افزایش یافته ای از این ماده را برای مدت هشت هفته به گروهی از موش ها تزریق کردند و سپس از آنها تست ورزش گرفتند.  در پایان مشاهده کردند که استقامت هوازی آنها نسبت به گروه کنترل که  GW اضافی دریافت نکرده بودند بیشتر بود. در واقع آنها 70 درصد بیشتر توانایی فعالیت بدون خستگی داشتند.
GW ژن هایی را سرکوب می کند که مسئول شکستن کربوهیدراتها برای تولید انرژی هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت  GW استفاده از گلوکز در ماهیچه ها را کاهش می دهد تا آن را برای استفاده در مغز ذخیره کند.
سوزاندن گلوکز برای تولید انرژی نسبت به سوزاندن چربی روند سریعتری دارد بنابراین بدن ترجیح می دهد از گلوکز به عنوان منبع اولیه انرژی استفاده کند، اما در هنگام فعالیت باید مقداری گلوکز برای تامین نیاز های مغز ذخیره کند. ژن PPARD  تمام پروسه های مربوط به متابولیسم گلوکز در عضلات را سرکوب می کند بنابراین گلوکز می تواند به مغز اختصاص یابد و بدن را برای مدت زمان فعالیت بیشتری آماده نگه دارد.
با اینکه محققان این مطالعه پژوهش های بیشتری برای اثبات بی خطر بودن و کارایی ژن PPARD لازم می دانند اما معتقد هستند که پژوهش آنها راه را برای کشف داروهایی که اثرات مشابه فعالیت فیزیکی در بدن ایجاد می کنند باز کرده است.

منبع:
http://www.medicalnewstoday.com/articles/317263.php

ویراستار: هانیه گنجعلی