نوع گروه خونی و ریسک بیماری های قلبی عروقی

نوع گروه خونی و ریسک بیماری های قلبی عروقی

محققین دانشگاه Groningen هلند با انجام مطالعه ای، که اخیرا آن را در آخرین مجمع سالانه قلب اروپا در سال 2017 در پاریس اعلام کردند، اظهار داشتند که متخصصان در هنگام ارزیابی وضعیت سلامت قلب فرد باید نوع گروه خونی وی را نیز در نظر بگیرند.
حملات قلبی فاکتورهای خطری مانند رژیم غذایی نامناسب، عدم فعالیت کافی و سیگار کشین دارد که قابل اصلاح می باشند اما دسته ای از فاکتورهای خطر این بیماری ها غیر قابل اجتناب هستند بعنوان مثال سن، جنس، سابقه خانوادگی بیماری های قلبی.
مطالعات اخیر نشان داده است که نوع گروه خونی نیز باید به این لیست افزوده شود.
محققین دانشگاه هلند در طی مطالعه ای رابطه نوع گروه خونی و وقایع قلبی عروقی مانند حمله قلبی، بیماری قلبی، نارسایی قلبی و مرگ ناشی از آنها را بررسی کردند. در این پروژه 1.3 میلیون نفر مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتیجه این مطالعه اینگونه اعلام شد: گروه های خونی غیرO ریسک بیشتری برای وقوع حملات قلبی دارند.
محققان مکانیسم این یافته را اینگونه توضیح دادند: افراد با گروه های خونی غیر O غلظت خونی بالاتری از پروتئین های انعقادی مانند فاکتور ون-ویلبراند دارند. همچنین افراد با گروه های خونی غیر O خصوصا افراد دارای گروه خونی A سطوح کلسترول بالاتری دارند که خود فاکتور خطر مستقلی برای بیماری های قلبی عروقی محسوب می شود.
این یافته تاثیر بسزایی در پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی خواهد داشت و مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

منبع:
www.medicalnewstoday.com/articles/317235.php

ویراستار: هانیه گنجعلی