توانبخشی سکته مغزی از طریق رباتیک پیشرفته و علوم اعصاب برای بازگرداندن حرکت دست

توانبخشی سکته مغزی از طریق رباتیک پیشرفته و علوم اعصاب برای بازگرداندن حرکت دست

دست امید یک دستگاه درمانی است که ترکیبی از پیشرفت در رباتیک و علوم اعصاب است که می تواند به بیماران در به دست آوردن تحرک در دست خوداز طریق بازآموزی  مهارت های حرکتی کمک کند.

ویژگی های خاص این ابزار:

 • سرعت بخشیدن باز آموزی عضلانی دست بیمار از طریق تقویت کردن دست بیمار ونیز پاداش دادن او با اجرای حرکت مورد نظر
 • جنبش ارادی دست از طریق سیگنال های الکترومیوگرافی باقی مانده
 • درمان غیر تهاجمی: این دستگاه به طور مداوم قصد و نیت بیمار جهت حرکت دادن دست خود را به دقت نظارت و کنترل می کند اما ماهیچه آسیب دیده را تحریک نمی کند
 • تمرکز بر فعالیت های روزمره زندگی از جمله باز کردن، نگه داشتن و برداشتن
 • آموزش تکراری با بازی های تعاملی
 • تهیه پایگاه داده ای از نظارت بر روند یادگیری و آموزش بیمار
 • پشتیبانی از ساعد دست به صورتی که تجربه یادگیری راحتی را به بیمار ارئه می دهد.
 • طول انگشت های قابل تنظیم که به بهترین شکل برای دست بیماران تنظیم می شود.

 

چگونگی کار با این ابزار

 • قصد حرکت

دست امید نیت و قصد بیمار را در حرکت دست تشخیص می دهد، سیگنالهای EMG ارادی که توسط مغز فرستاده می شوند.

 • سیگنال حرکت

دستگاه این سیگنالها را پردازش کرده و آنها را به شبکه بندی دست منتقل می کند.

 • انجام حرکت

بند دست یک عملکردی کمکی برای حرکت دست فراهم می کند.

 • بازخورد مثبت

بیمار عملکرد دست از طریق بازخورد مثبت باز می آموزد.

 • زمان واقعی بازی های تعاملی

زمان واقعی بازی های تعاملی نتیجه آموزش را بهبود می بخشد است.