در تحقیقات جدید منتشر شده در نشریه انجمن قلب آمریکا، محققین دریافته اند که سیگار کشیدن به صورت متیلاسیون ...

  حساسیت های غذایی هنگامی بروز می کنند که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به پروتئین های بی خطر در یک سری غذاهای خاص ...

در زیر آفتاب شدید تابستان کرمهای ضدآفتاب میتوانند از پوست شما در مقابل سوختگی شدید محافظت کنند، امابرخی ...

نورا که یک  اپلیکیشن جدیدباهدف کاهش خروپف شبانه است دستگاهی همراه برنامهiOS است که می تواند در این زمینه به ...
ادامه مطلب: گوشی هوشمندشمامیتواندخروپف شما را درمان کند

محققین در دانشگاه کالیفورنیا، در ایالت سن دیگو در حال طراحی و آزمایش یک نوع خالکوبی چسباندنی هستند که با ...

در تحقیقات جدید منتشر شده در نشریه انجمن قلب آمریکا، محققین دریافته اند که سیگار کشیدن به صورت متیلاسیون ...

  حساسیت های غذایی هنگامی بروز می کنند که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به پروتئین های بی خطر در یک سری غذاهای خاص ...
Load More