به زودی والدین قادر خواهند بود رشد فرزند خود را در مرحله جنینی بواسطه تصویرسازی تجسمی سه بعدی (3D) واقع ...

  یک تکنولوژی جدید غیر تهاجمی عصب شناسی فرکانس های مغزی را در نیمکره چپ و راست مغز  متعادل ساخته و با این کار ...

در تحقیقات جدید منتشر شده در نشریه انجمن قلب آمریکا، محققین دریافته اند که سیگار کشیدن به صورت متیلاسیون ...

محققین در دانشگاه کالیفورنیا، در ایالت سن دیگو در حال طراحی و آزمایش یک نوع خالکوبی چسباندنی هستند که با ...

  حساسیت های غذایی هنگامی بروز می کنند که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به پروتئین های بی خطر در یک سری غذاهای خاص ...

نورا که یک  اپلیکیشن جدیدباهدف کاهش خروپف شبانه است دستگاهی همراه برنامهiOS است که می تواند در این زمینه به ...
ادامه مطلب: گوشی هوشمندشمامیتواندخروپف شما را درمان کند

در زیر آفتاب شدید تابستان کرمهای ضدآفتاب میتوانند از پوست شما در مقابل سوختگی شدید محافظت کنند، امابرخی ...

به زودی والدین قادر خواهند بود رشد فرزند خود را در مرحله جنینی بواسطه تصویرسازی تجسمی سه بعدی (3D) واقع ...

  یک تکنولوژی جدید غیر تهاجمی عصب شناسی فرکانس های مغزی را در نیمکره چپ و راست مغز  متعادل ساخته و با این کار ...
Load More